Prijava na Zavod za zaposlovanje

Prijava na Zavod za zaposlovanje

Da se boš lažje znašel, je spodaj na voljo nekaj osnovnih informacij Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Celotne informacije najdeš na njihovi spletni strani

Ali se moram prijaviti na Zavodu?

Prijava pri Zavodu je prostovoljna. Vendar pa nekaterih pravic, ki izhajajo iz brezposelnosti, ne morete uveljavljati, če niste prijavljeni.

Denarno nadomestilo za brezposelnost, denimo, lahko prejemate samo, če ste – ob izpolnjevanju še drugih pogojev, seveda – prijavljeni pri Zavodu.

Tudi za udeležbo na brezplačnih tečajih in izobraževanjih morate biti prijavljeni pri Zavodu, enako, če želite npr. kandidirati za zaposlitev v okviru javnih del.

Pa tudi delodajalec, ki vas zaposli in je zaradi vaše zaposlitve upravičen do subvencije, lahko subvencijo pridobi zgolj, če ste prijavljeni pri Zavodu.

V katero evidenco naj se prijavim?

Zavod upravlja z dvema ključnima evidencama:

 • Evidenca brezposelnih in
 • Evidenca iskalcev zaposlitve. 
Evidenca brezposelnih 
 Pogoji za vpis 

V evidenco brezposelnih se lahko prijavite, če ste zmožni za delo, aktivno iščete zaposlitev in ste jo pripravljeni tudi sprejeti – pri tem pa: 

 • niste v delovnem razmerju;
 • niste samozaposleni;
 • niste družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi;
 • niste ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
 • niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmet, ki opravlja kmetijsko dejavnost;
 • niste upokojenec;
 • nimate statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let (razen prejemnikov denarnega nadomestila za brezposelnost).

Z vpisom v evidenco brezposelnih pridobite status brezposelne osebe. 

Več o sodelovanju z Zavodom, iskanju zaposlitve in vodenju kariere si lahko ogledate v naslednji predstavitvi: Informativna predstavitev za prijavljene v evidencah.

Kje in kako se prijavite?

Prijavite se pri uradu za delo, ki ga izberete sami. Priporočeno je izbrati urad na območju, kjer boste iskali zaposlitev, ali urad najbližje kraju vašega prebivanja. Prijavite se tako, da izpolnite vlogo za prijavo v evidenco brezposelnih. Vlogo lahko oddate po spletu, osebno ali po pošti

Osebna oddaja vloge

Vlogo oddate sami ali po pooblaščencu na uradu za delo, pri katerem se prijavljate v evidenco. Obrazec lahko izpolnite skupaj z referentom na prijavnem okencuLahko pa si ga predhodno naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, lastnoročno podpišete in prinesete s seboj. 

Vlogi priložite kopijo spričevala ali diplome.

Ne pozabite osebnega dokumenta s sliko, ki ga predložite na vpogled

Ob prijavi v evidenco brezposelnih preverite, ali izpolnjujete pogoje za pridobitev denarnega nadomestila. Denarno nadomestilo uveljavljate z vlogo, ki jo lahko oddate sočasno s prijavo v evidenco brezposelnih. 

Evidenca iskalcev zaposlitve 
Pogoji za vpis 

V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite, če ste:

 • zaposleni,
 • samozaposleni,
 • gospodinjec,
 • dijak, študent ali
 • drugače delovno neaktivni.
V katerih primerih naj se prijavim?

Prijavite se, če ste zaposleni, vendar se vaše delovno razmerje izteka, ker vam je delodajalec izročil odpoved pogodbe o zaposlitviEnako storite, če se vaša zaposlitev za določen čas izteka, pa niste prepričani, da vam bo delodajalec ponudil novo pogodbo o zaposlitvi.
V  evidenco iskalcev zaposlitve se prijavite tudi, če vaša zaposlitev pri sedanjem delodajalcu ni ogrožena, vendar iščete zaposlitev pri drugem delodajalcu ali v drugem poklicu.

Kje in kako se prijavite?

Prijavite se pri uradu za delo, ki ga izberete sami. Priporočeno je izbrati urad na območju, kjer boste iskali zaposlitev, ali urad najbližje kraju vašega prebivanja. Prijavite se tako, da izpolnite vlogo za prijavo v iskalcev zaposlitve. Vlogo lahko oddate po spletuosebno ali po pošti

Osebna oddaja vloge

Vlogo oddate sami ali po pooblaščencu na uradu za delo, pri katerem se prijavljate v evidenco. Obrazec lahko izpolnite skupaj z referentom na prijavnem okencuLahko pa si ga predhodno naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnitelastnoročno podpišete in prinesete s seboj

Vlogi priložite kopijo spričevala ali diplome.

Ne pozabite osebnega dokumenta s sliko, ki ga predložite na vpogled

Kopije priloženih dokumentov podpišete na vsaki strani.