Poslanstvo

Poslanstvo

Smo neprofitno orientirana organizacija v nastajanju z naslednjim poslanstvom:

  1.  Nudimo podporo novodobnim otrokom in njihovim staršem, da vztrajajo na svoji poti.
  2. Nudimo podpora ljudem, da raziščejo in prepoznajo svoje potenciale ter naredijo prehod v zanje bolj ravnotežen poklic.
Novodobni otroci

V svet se rojeva vedno več otrok, ki jih družba označuje kot drugačne. Menimo, da so ti otroci ključnega pomena za to, da naša družba zavzame drugačno paradigmo in se premakne v bolj harmonično stanje. Želimo jih podpreti na njihovi poti. Ključna področja:

  1. Ozaveščanje in  podpora novodobnim otrokom;
  2. Iskanje njihovih (unikatnih) potencialov;
  3. Podpora staršem novodobnih otrok.
Raziskovanje potencialov 

Menimo, da je vsak posameznik opremljen z unikatnimi potenciali. Žal družba kot takšne prepozna samo 2% populacije. Ljudem pomagamo, da raziščejo svoje potenciale  in naredijo prehod v poklice, ki so jim bolj pisani na kožo. Na ta način pridobimo vsi, posamezniki in družba kot celota. Ključna področja naših aktivnosti:

  1. Ozaveščanje javnosti o neravnotežnosti (in nesmiselnosti) trenutnega stanja;
  2. Raziskovanje potencialov posameznikov;
  3. Graditev (jačanje) notranjega jedra;
  4. Prehod v bolj ravnotežen poklic.
 

Takole, na roke, je nastala prva ideja o raziskovanja potencialov…