Velika svetovna obdobja (Yuge)

Posebej zanimivo se mi zdi, da določene civilizacije časa niso opazovale na linearen način – ko trenutna civilizacija predstavlja vrhunec, vse v preteklosti je manj razvito, – pač pa so govorili o ciklih.  Tako kot na Zemlji obstaja cikel enega dneva (noč in dan), letni časi (pomlad, poletje, jesen, zima), tako je Vedska civilizacija govorila tudi o kozmičnih ciklih, ki astrološko kažejo na vrsto dejavnosti in kvaliteto življenja, ki se odvija na Zemlji. Celoten cikel je dolg skoraj nepredstavljivih 24.000 let in ga lahko razdelimo na 2 dela: padajoči cikel  in naraščajoči cikel, vsak po 12.000 let.

 

 

Kakšne so značilnosti posameznega obdobja in kje smo?

Za Kali yugo velja, da je to obdobje, ko se znanje na Zemlji skoraj popolnoma izgubi. Ljudje verjamejo samo tistemu, kar vidijo oz. lahko zaznajo s čutili. Vse je determinirano, stisnjeno, količina svetlobe (v prenesenem smislu) je najmanjša, dominira »tema«. Ljudje so pasivni, srečo lahko doživljajo samo skozi čutna zadovoljevanja.

V Dwapari yugi (doba energije) se znanje počasi začne vračati. Ljudje se začenjajo zavedati, da je vse, kar nas obkroža, energija, da je pravzaprav tudi materija samo zgoščena energija, in da vse skupaj »oživlja« življenjska sila (life force). Koncept »one size fits all« ne deluje več, ljudje na vseh področjih pričakujejo individualno obravnavo. Rigidni deterministični okviri se rahljajo. Ljudje postajajo aktivni v zadovoljevanju svojih potreb, pri čemer se na začetku osredotočajo predvsem na kopičenje lastnine (1. čakra), povečevanju užitkov (2. čakra) in/ali povečevanju moči (3. čakra). Prevladuje logika več je bolje , zato prihaja do koncentracije. Sčasoma ljudje ugotovijo, da sreče na ta način ni mogoče obdržati, in se vse bolj usmerjajo navznoter.

Količina znanja (in »svetlobe«) se v Treti yugi še poveča. Ljudje začenjajo obvladovati kreativne moči misli, osvojijo telepatijo.

Satya yuga je zlata doba. Prevladujeta znanje in svetloba, med ljudmi je razširjena modrost, mir, sreča in blagostanje. Ljudje se zavedajo kreatorja. Ni dvoma, da je prisoten v vsem, kar obstaja.

Izračunov, kje se Zemljani trenutno nahajamo, je več. Po izračunih indijskega jogijskega mojstra Swami Sri Yukteswar-a (1855-1936), se nahajamo v naraščajočem ciklu in sicer v Dwapara yugi. Železno obdobje (Kali yuga) se je zaključilo leta 1700, kar pomeni, da smo že cca. 300 let v dobi energije.  Ravno prehodi iz enega obdobja v drugega pa so najbolj burni in  zagotovo to ta hip na Zemlji zelo občutimo.  Staro mišljenje odhaja počasi, novo se sidra s težavo. A smer, v katero se bo vse skupaj zasukalo, je jasna. In to je dobro :).